Xử Lý Chất Thải | CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG
17000
page-template-default,page,page-id-17000,page-child,parent-pageid-16961,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG

Phân xưởng xử lý chất thải lỏng

Phân xường xử lý chất thải lỏng, có công suất 100 – 200 m3/ngày đêm,   ứng dụng công nghệ hoá lý và sinh học (hiếu khí, kỵ khí, thiếu khí) một bậc hoặc nhiều bậc nhằm xử lý các loại chất thải lỏng/nước thải sau:

  • Chất thải lỏng chứa các loại kim loại nặng;
  • Chất thải lỏng chứa các chất hữu cơ có khả năng phân huỷ sinh học với nồng độ cao (BODht từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn mgO2/L);
  • Chất thải lỏng có chứa các chất hữu cơ bền vững;

Lượng bùn sinh ra trong quà trình xử lý chất thải lỏng được xử lý tiếp theo bằnng quá trình nhiệt hoặc hoá rắn.