Xử Lý Chất Thải | CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ KIM LOẠI
17054
page-template-default,page,page-id-17054,page-child,parent-pageid-16961,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ KIM LOẠI

Phân xưởng tái chế và xử lý kim loại
Xử lý kim loại là một quá trình trong đó các bộ phận hoặc thành phần làm từ kim loại được xử lý trước khi thực hiện bất kỳ lớp phủ thực tế nào. Mục đích của việc xử lý này là tăng mức năng lượng bề mặt của một bề mặt kim loại cụ thể để nó có thể dễ dàng bám dính vào quá trình in hoặc lớp phủ sắp diễn ra www.babame.com/.