Xử Lý Chất Thải | 신병 모집
20285
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20285,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Khu vực: TP. HCM

Khối Nhà máy

Số lượng: 

Tình trạng tuyển dụng: Không tuyển dụng

fff

process1

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Khu vực: TP. HCM

Khối Nhà máy

Số lượng:

Tình trạng tuyển dụng: Không tuyển dụng

HT XL Nước Thải 985x726px

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Khu vực: TP. HCM

Khối văn phòng

Số lượng:

Tình trạng tuyển dụng: Không tuyển dụng

FF

q

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Bộ phận Tuyển dụng qua:

Email: tuyendung@maccorp.com.vn

Số điện thoại: (028) 3535 5050

ff

bb

bb

985x726 bắt tay