Tổng quan dự án - Xử Lý Chất Thải
Nhà máy được đầu tư, xây dựng bài bản với đầy đủ công nghệ xử lý hiện đại theo quy trình khép kín. Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 17ha, là Nhà máy Tái chế và Xử lý Chất thải Công nghiệp – Nguy hại có quy mô lớn, hiện đại đầu tiên của TP.HCM và là một trong những Nhà máy có quy mô, hiện đại nhất Việt Nam.
xử lý chất thải, chất thải nguy hại, quản lý chất thải, thu gom vận chuyển chất thải, xử lý chất thải nguy hại, pin mặt trời thải, xử lý chất thải công nghiệp
16640
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16640,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Tổng quan dự án

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY MỘC AN
CHÂU XỬ LÝ & TÁI CHẾ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ
CHẤT THẢI NGUY HẠI

 • Mục tiêu:
  – Xử lý và tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại cho các đối
  tượng sau:
  1. Các cơ sở công nghiệp (trong và ngoài các Khu công nghiệp, Khu chế
  xuất, Khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp);
  2. Phòng thí nghiệm của các Trung tâm phân tích, các Viện và các trường
  đại học;
  3. Hỗ trợ các cơ sở y tế (bệnh viện, Trung tâm đa khoa, ..) trong các trường
  hợp có dịch;
  4. Hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trong trường hợp dịch bệnh (Cúm gà, lở
  mồm long móng, …)
  5. Hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp (đất nhiễm độc, sự cố tràn hoá chất)
  6. Hỗ trợ Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn cho TP. HCM.
 • Nguyên tắc:
  1. Xử lý triệt để các chất gây ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường đạt Quy
  chuẩn quốc gia ở mức độ cao nhất.
  2. Tái chế chất thải thành nguyên liệu/sản phẩm ở mức độ cao nhất.
  3. Sử dụng năng lượng và các loại tài nguyên thiên nhiên (nước, đất)
  một cách có hiệu quả, theo hướng phát thải cácbon thấp, tăng trưởng
  xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
 • Loại chất thải xử lý và tái chế:
  – Chất thải rắn, bao gồm cả bùn thải nguy hại.
  – Chất thải lỏng.
  – Chất thải khí.
 • Một số đặc điểm của Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp
  và chất thải nguy hại Mộc An Châu, công suất 500 tấn/ngày:
  – Nhà máy có công suất lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, đủ khả
  năng xử lý và tái chế tất cả các loại chất thải công nghiệp và nguy
  hại (sinh hoạt, y tế, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, …) cho
  thành phố và các tỉnh lân cận. Uỷ ban nhân dân thành phố có thể
  yên tâm kêu gọi đầu tư các dự án- Với công nghệ hiện có, nhà máy có thể xử lý hầu hết các loại chất
  thải. Với các loại chất thải mới, công nghệ mới có thể được xây
  dựng trong thời gian ngắn.
  – Nhà máy xử lý và tái chế 70 – 90% chất thải thành nguyên liệu và
  sản phẩm, kể cả chất thải lỏng/nước thải.
  – 80 – 90% năng lượng nhà máy sử dụng là năng lượng tái tạo
  (renewable energy – điện/nhiệt mặt trời, nhiệt từ chất thải Waste to
  Energy, Bio–diesel, ..).
  – Tái chế nhựa thải phục vụ và hỗ trợ đắc lực Chương trình phân loại
  chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
  – Hỗ trợ các dự án đầu tư lớn (First Solar, Intel, Samsung, Fujitsu,
  …) về cơ sở xử lý và tái chế các loại chất thải.
  – Triển khai các dự án về tái chế chất thải điện tử.
  – Hỗ trợ thành phố kêu gọi các dự án đầu tư.